Extron-Mecanor mukana vähähiilisten muovikalvojen kehityksessä

Extron-Mecanor on mukana PIHI – Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -tutkimus- ja kehityshankkeessa, jossa VTT, TAMK, Ekokumppanit Oy sekä yhdeksän Pirkanmaalaista muovialan yritystä kehittävät yhdessä vähähiilisempiä materiaaliratkaisuja kalvollisiin muovituotteisiin. Hankkeessa luodaan myös Pirkanmaalle ekologisten kalvoratkaisujen osaamiskeskittymä.

Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan VTT:n toimesta muovikalvojen prosessointia ja ominaisuuksia, kun käytetyssä muoviseoksessa on neitseellisen muovin lisäksi erinäisiä määriä kierrätysmuovia. Koeajojen avulla tutkitaan, miten kierrätysmuovi käyttäytyy itsekseen kalvona, sekä miten kierrätysmuovi vaikuttaa neitseellisen monikerroskalvon prosessoitavuuteen ja lopputuotteen laatuun. Lisäksi tutkitaan muovimateriaalien ekologisuutta kierrätysmateriaalien kriteereillä.

Hankkeessa tuetaan myös Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) tutkimusympäristön kehittämistä, jossa voidaan mitata muovikalvojen biohajoavuutta ja kompostoituvuutta. Sekä biohajoavuus että kompostoitavuus mitataan ISO standardien mukaan, jolloin saadut tulokset ovat käyttökelpoisia myös globaaleilla markkinoilla.

Mukana olevat yritykset kattavat laajasti muovikalvotuotannon osa-alueita. Yritykset toimivat materiaalitoimittajina, laitetoimittajina, kalvonvalmistus- ja kalvomaisten tuotteiden valmistajina sekä kalvojen jatkokäsittelijöinä. Laajan yrityskattauksen avulla hanke toteutetaan laajalla kattauksella erilaisia tutkimuskohteita. Hanke myös lisää mukana olevien yritysten verkostoitumista ja lisää yritysten kilpailukykyä ja kasvua, vauhdittaen vähähiilisempien tuotteiden markkinoille pääsyä.

Extron-Mecanor on toimittanut VTT:lle testiajoja varten roll-to-roll kalvolinjaan osia sekä laitteistoa ekstruudereihin. Hankkeesta saaduilla tiedoilla materiaalien prosessoinneista, osaamme kertoa suuntaa antavia prosessointiarvoja kierrätys- ja neitseellisten muovien sekoitteille sekä biopohjaisille muoveille. Näiden arvojen avulla asiakkaamme pystyvät saavuttamaan helpommin parhaan mahdollisen kalvon tuotteitaan varten.

Hankkeessa käytetty kalvolinja

Extron-Mecanor toivoo kumppaneidemme hyötyvän tämän projektin tuloksista kanssamme, jotta voimme tarjota parempaa tietämystä ekologisemmasta kalvonmuodostuksesta.